Създавайте приложения на същата усъвършенствана облачна инфраструктура, която Google използва за собствените си решения.

GCP

Вижте как работи

СИГУРНО

Сигурност от световна класа с Google Cloud

Многослойна инфраструктура
Мониторинг и контрол в реално време
Прозрачност и поверителност
gcp security

ЛЕСНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Изключителна гъвкавост

Скалиране и спестяване на разходи
Автоматизация
Хибридни и мулти-клауд решения

ИНТЕЛИГЕНТно

Внесете иновации във Вашата организация с ИИ / МО

Разберете бъдещето
Big Data - преосмислена
Бизнес интелигентност

Скалирайте заедно, с инфраструктурата, която захранва Gmail, Google Search, YouTube и други

Бърза и надеждна глобална мрежа

22 региона, 67 зони, 144 локации на крайните мрежи

Ефективна и сигурна по дизайн

Центровете за данни на Google работят 24/7. 100% захранвана от възобновяема енергия

Висока производителност

Ниска латентност и висока реакция

Започнете бързо

Вземете $500 Google Cloud кредити, за да изпробвате безплатно.

Приложения в бизнеса

Изграждане и хостинг на уебсайтове
Създаване на собствена уеб инфраструктура
Разработка на мобилни приложения
Създаване на data lake в Google Cloud
Изграждане на безсървърни микроуслуги
Интернет на нещата (IoT)
Машинно обучение / Изкуствен интелект
Виртуални машини