Admin

Приложението за управляние на Вашата организация

Създайте групи, добавете потребители и конфигурирайте настройките за сигурност от централизирано приложение.

Контрол и сигурност

Настройките и управлението са прости и лесни с централизираната администрация в Google Admin. 

Налични са Cloud функции за идентичност (Cloud Identity) като двуфакторно удостоверяване (Two-factor authentication) и управление на потребителите. 

В центърът за сигурност/Security Center може да получите препоръки и да разгледате отчети, за сте сигурни, че Вашата организация е защитена.

Управление на крайните потребители

Използвайте управление на крайните потребители, за да следите употребата на платформата, да управлявате настройките за сигурност и да ограничите достъпа, където или когато е нужно.

Разширена програма за защита

Блокирайте достъпа до ненадеждни приложения. 

Наложете използването на ключове за защита.

 Подобрено сканиране за спам имейли.

Топ въпроси за Google Admin

Как да вляза в конзолата си на администратор?

Влезте с имейл адреса и паролата си на този адрес admin.google.com.

Какво представляват потребителските акаунти?

Потребителските акаунти са акаунти, които са създадени, за да дадат на хората потребителско име и парола, така че те да имат достъп до G Suite. Можете също така да създавате групи и организационни звена.

Мога ли да променя регионите с данни по организационна единица (OE)?

Да, можете да разделите данните по ОE и няма ограничения за това колко пъти да поискате преместване на данни или броя на движенията на данните.