Google Админ
admin

Google Админ

Управлявайте Вашата организация

Създайте групи, добавете потребители и конфигурирайте настройките за сигурност от централизирано приложение.

Контрол и сигурност

Настройките и управлението са прости и лесни с централизираната администрация в Google Админ. 

Налични са Cloud функции за идентичност (Cloud Identity) като двуфакторно удостоверяване (Two-step verification) и управление на потребителите. 

В центърът за сигурност/Security Center може да получите препоръки и да разгледате отчети, за сте сигурни, че Вашата организация е защитена.

 

Управление на крайните устройства

Използвайте управление на крайните устройства, за да следите употребата на платформата, да управлявате настройките за сигурност и да ограничaвате достъпа, където или когато е нужно.

Топ въпроси за Google Админ

Как да вляза в администраторската конзола?

Влезте с имейл адреса и паролата си на този адрес admin.google.com.

Какво представляват потребителските акаунти?

Потребителските акаунти са акаунти, които са създадени, за да дадат на хората потребителско име и парола, така че те да имат достъп до Google Workspace. Можете също така да създавате групи и организационни звена.

Мога ли да променя регионите с данни по организационна единица (OE)?

Да, можете да разделите данните по ОE и няма ограничения за това колко пъти да поискате преместване на данни или броя на движенията на данните.

Изпробвайте Google Workspace безплатно

Стартирайте 30-дневен безплатен период сега. Без Кредитна карта.