Увод

Моля, отделете време, за да прочетете внимателно нашата политика за поверителност. Ще ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Искаме да сте наясно как използваме информацията и начините, по които можете да защитите поверителността си.

Тази Политика за поверителност се прилага за вашите Лични данни, когато посещавате www.cloudoffice.bg или използвате нашите услуги чрез този уебсайт и не се прилага за онлайн уебсайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас на:


 

КОИ СМЕ НИЕ
 

Ние сме “КЛАУД ОФИС ООД, ЕИК 205743223, адрес: гр. София, ул. Георги Бенковски 37, ет. 1, представлявано от управителя Димитър Павлов.
Лице за контакт по защита на данните: Димитър Павлов

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ И КАК Я ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние събираме вашата информация, за да ви предоставим отговори и информация за заявки и запитвания, които сте изпратили до нас. В това отношение ние ще съберем и обработим вашето име, телефонен номер и имейл адрес.

Ще поискаме вашето съгласие, преди да използваме информацията за цели, различни от посочените в тази Политика за поверителност.

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ

Трябва да въведете само данни, които имате право да ни предоставите. Нямате право да въвеждате лични данни на трета страна без надлежно разрешение от такава страна. Ние не контролираме въведеното от вас съдържание. Ваша отговорност е да осигурите и гарантирате, че извършваните от вас дейности по обработване на лични данни са в съответствие с изискванията на GDPR и приложимите закони за защита на данните.

НЕпълнолетни

Предоставяме услуги само на лица над 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете съдействие от лице на поне 18 години, за да използвате нашите продукти / услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме задължени по закон да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че неправилно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

Ние не споделяме лична информация с компании, организации и лица, освен ако не е налице едно от следните обстоятелства:

С вашето съгласие – ние ще споделяме лична информация с компании, организации или физически лица, когато и ако имаме вашето съгласие за това.
По правни причини – ще споделяме лична информация с компании, организации или физически лица, ако имаме добросъвестно убеждение, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията са разумно необходими за:

отговарянето на всеки приложим закон, наредба, правен процес или изпълнимо правителствено искане.
прилагане на всички приложими Условия за ползване, включително разследване на потенциални нарушения.
откриване, предотвратяване или по друг начин адресиране на измами, сигурност или технически проблеми.
защита срещу увреждане на правата, собствеността или безопасността на нашата компания, нашите потребители или обществеността, както се изисква или е разрешено от закона.

Можем да споделяме информация, която не позволява идентифициране на личността, публично и с нашите партньори. Например, може да споделяме информация публично, за да покажем тенденциите за общото използване на нашите услуги.

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

Ние ще обработваме вашите данни за период от 6 месеца след получаване на вашата заявка или запитване.

Потребителите имат право да изтрият данните си през горепосочения срок. Ние ще се съобразим с тази инструкция веднага щом това е разумно осъществимо и в рамките на максимален период от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква съхранение. Моля, имайте предвид, че може да запазим тази информация за законни бизнес или законови цели или да бъдем задължени (включително от GDPR) да пазим определена информация и да не я изтриваме (или да съхраняваме тази информация за определено време, в който случай ще спазваме искането за изтриване само след като сме изпълнили тези изисквания).

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ, ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА И И КОРИГИРАНЕ

Имате право да поискате копие от вашите лични данни по всяко време, за да проверите точността на съхраняваната информация и/или да коригирате или актуализирате тази информация. Можете също така да поискате личната ви информация да бъде изтрита напълно, ако няма запитване от ваша страна. Ние ще положим разумни от търговска гледна точка усилия, за да ви предоставим разумен достъп до всяка ваша лична информация, която поддържаме, в рамките на 30 дни от получаване на вашата заявка за достъп. Моля, имайте предвид, че след изтриване на информацията ви няма да можете да използвате нашите услуги адекватно.

За да защитим вашата поверителност и сигурност, ще предприемем разумни мерки, за да потвърдим самоличността ви, преди да ви предоставим исканата информация относно личните данни.

Можем да отхвърлим заявки, които са необосновано повтарящи се, изискват непропорционални технически усилия (например разработване на нова система или фундаментална промяна на съществуваща практика), рискуват поверителността на другите или биха били изключително непрактични (например искания, отнасящи се до информация, намираща се в резервно копие системи). Когато можем да предоставим достъп до информация и коригиране, ние ще го направим безплатно, освен когато това би изисквало непропорционално големи усилия.

Ако искате да получите достъп, да изтриете (в някои случаи) или да коригирате личната си информация, моля, свържете се с нас, както е посочено в началото на тази Политика за поверителност.

Жалби, в случай на конфликт, могат да бъдат адресирани на адресите за контакт, посочени в началото на тази Политика за поверителност.

Ако подадете жалба, свързана с поверителността, ние ще съберем вашето име и/или име на фирма, име на лице, свързано с жалбата, имейл адрес и местоположение в държавата и подробности, които са довели до жалбата ви. Ние ще използваме предоставената от вас информация, за да проучим жалбата ви и да ви изпратим отговор, след като жалбата ви бъде разгледана.

НАДЗОРЕН ОРГАН

За претенции във връзка с Вашите права за защита на данните можете да се обърнете към надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на: www.cpdp.bg.