Облачна Миграция

Нашата услуга се състои от систематичен подход, включващ внимателно планиране, оценка на текущите ви настройки, мигриране на вашите данни и приложения и текуща оптимизация. С облачната миграция можете да отключите пълния потенциал на облачните изчисления, като същевременно поддържате целостта и функционалността на вашите съществуващи системи.

Цел

Преход на инфраструктурата: Успешно мигрираме локална или съществуваща инфраструктура към публична облачна среда, като гарантираме наличност на данни и приложения.

Оптимизиране на разходите: Оптимизираме използването на ресурсите в облака и свързаните с това разходи по време и след миграцията, като съобразите разходите с реалните нужди и изисквания.

Минимално прекъсване на процеса: Намаляме до минимум прекъсванията по време на процеса на миграция, за да не възпрепятстваме бизнеса и да поддържаме удовлетвореността на потребителите.

Сигурност и съответствие: Уверяваме се, че мерките за сигурност и стандартите за съответствие се поддържат или подобряват по време на миграцията, защитавайки данните и отговаряйки на регулярните изисквания в облачната среда.

Какво получавате

Документация за стратегията за миграция: Предоставяме подробна документация за стратегията на миграцията, като очертаем плана за преход на инфраструктура към публичния облак стъпка по стъпка.

Доклад за използване на ресурсите: Изпращаме отчет, включващ анализ, който дава ясна представа за използването на ресурсите в облачната среда, като предлага препоръки за оптимизиране на разходите.

Доклади за напредъка на миграцията: Редовно информираме заинтересованите страни с подробни доклади за напредъка, като гарантираме прозрачност и видимост на процеса на миграция.

Одит на сигурността след миграция: Извършваме проверка в дълбочина на сигурността на облачната инфраструктура след миграцията, даваме оценка и препоръки за поддържка или подобряване на стандартите за сигурност и съответствие в новата среда.

Font,Line,Text,Blue

1. Откритие

Ние разбираме вашите бизнес и технически нужди в детайли

Yellow,Line,Font

2. Планиране

 Представяме ви план за адресиране на вашите изисквания

Circle,Font,Organ

3. Изпълнение

Насладете се на бързото изпълнение на проекта 

Имате проект? Свържете се с нас днес 

Не е услугата, от която се нуждаете?

Открийте и другите услуги на Cloud Office

Microservices, Containerization and Severless Computing

Cloud Native infrastructure modernatization

Read more about Microservices, Containerization and Severless Computing→

Font,Text,Logo,Brand

How we increased Builderly's platform performance by 500% - 1200%. 

Significant security enhancement has also been recorded. Migration has been delivered with minimal to no service downtime. 

Read the case study →

Cloud Enablement

A successful cloud journey begins with a design plan and an architecture diagram

Read more about Cloud Enablement →

Font,Text,Logo,Brand

How we increased Builderly's platform performance by 500% - 1200%. 

Significant security enhancement has also been recorded. Migration has been delivered with minimal to no service downtime. 

Read the case study →

Landing Zone

Create environements as per best practices via Terraform / IaC

Read more about Landing Zone →

Font,Text,Logo,Brand

How we increased Builderly's platform performance by 500% - 1200%. 

Significant security enhancement has also been recorded. Migration has been delivered with minimal to no service downtime. 

Read the case study →

Get in Touch

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand