GoogleWorkspace

Оценка за сигурността

 Ние извършваме цялостен анализ, сравнявайки вашите администраторски практики за сигурност с тези на повече от 100 от най-добри практики за сравнение. Тази оценка гарантира, че средата на Google Workspace на вашата организация е съвместима, сигурна и добре защитена от потенциални заплахи. Засилете сигурността на Google Workspace, защитете чувствителни данни, поддържайте устойчиво и съвместимо дигитално работно пространство.

Цели 

Цялостна оценка на сигурността:  Извършваме задълбочена оценка на сигурността на Google Workspace на организацията, като анализираме административните практики сравнени с над 100 стандартни най-добри такива.

Идентифициране на уязвимости: Идентифицираме потенциални слабости в сигурността на Google Workspace средата, които биха могли да изложат организацията на риск.

Гарантиране на съответствието:  Гарантираме, че Google Workspace средата отговаря на стандартите и регламентите на индустрията, защитава чувствителни данни и отговаря на правните изисквания. 

Препоръка и отстраняване: Предоставяме приложими препоръки и стратегии за отстраняване на проблеми, за да укрепите сигурността на Google Workspace, подобрявайки защитата срещу потенциални заплахи и нарушения.

Deliverables

Доклад за оценка на сигурността: Осигуряваме детайлен доклад, който обобщава откритията по отношение на сигурността, включително идентифицирани слабости, проблемни области и потенциални рискове.

Документация за съответствие: Предоставяме документация, която доказва съответствието със стандартте на индистрията и регламените, което деминстрира ангажираността на организацията със сигурността на данните и правните изисквания. 

План за подобряване на сигурността: Разработваме обширен план за подобрение на сигурността, показващ конкретни стъпки и стратегии за адресиране на идентифицирани уязвимости и слабости в средата на Google Workspace.

Персонализирана карта за сигурност: Създаваме персонализирана карта за сигурност, която да води организацията, докато въвежда препоръчаните мерки за сигурност и най-добрите практики, като гарантира постоянна защита.

Font,Line,Text,Blue

1. Откритие

 Ние разбираме вашите бизнес и технически нужди в детайли

Yellow,Line,Font

2. Планиране

 Представяме ви план за адресиране на вашите изисквания

Circle,Font,Organ

3. Изпълнение

Насладете се на бързото изпълнение на проекта 
 

Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Открийте и другите услуги на Cloud Office

FinOps

Разберете какво движи вашите разходи и как да контролирате по-добре разходите си за cloud.

Read more about FinOps →

FinOps

Understand your cost drivers and how to better control your cloud spend

Read more about FinOps →

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

AppSheet Based Custom Application Development 

0 to fully functional applications within days

Read more about AppSheet Based Custom Application Development→

Google Workspace Migration & Setup

Legacy office suite to a fully functional Workspace environment

Read more about Google Workspace Migration & Setup→

Google Workspace Migration & Setup

Legacy office suite to a fully functional Workspace environment

Read more about Google Workspace Migration & Setup→

Get in Touch

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand