FinOps

Нашите FinOps услуги се фокусират върху подобряването на финансовото ви управление в облачната среда. Помагаме ви да управлявате Cloud разходите си, като гарантираме прозрачност и ефективност.

С нашите инструменти за проследяване на разходите, бюджетиране и оптимизация, ви помагаме да взимате информирани финансови решения, отговарящи на вашите нужди от облачна инфраструктура.

Цели

Прозрачност на разходите: Осигуряваме видимост в облачните разходи, за да може вашата организация да разбере как и къде се разпределя облачния бюджет и да идентифицира възможности за спестяване.

Оптимизиране на разходите: Прилагаме стратегии за намаляване на излишните облачни разходи, като същевременно поддържаме и подобряваме функционалността на системата.

Управление на бюджета: Помагаме на вашата организация ефективно да установи и управлява облачния си бюджет, гарантирайки, че разходите са в съответствие с финансовите ви цели и ограничения.

Разпределение на ресурсите: Идентифицираме и преразпределяме неоползотворените или прекомерно осигурени ресурси, за да увеличим разходната ефективност, без да намаляваме производителността.

Резултати

Персонализирани данни и анализ: Предоставяме персонализирани доклади и визуализации, които превръщат комплексните данни в приложима информация, подпомагаща вашия избор.

Рамка за достъпност до данни: Създаваме структура за достъп до данни, която включва практики за управление на данните, лесни за ползване табла и ресурси за обучение в сферата на данните.

Препоръки за оперативна ефективност: Предоставяме набор от препоръки за подобрения в операциите, основани на данни, включително оптимизация на процесите, стратегии за спестяване на разходи и регулиране на разпределението на ресурсите.

Стратегически план за адаптация на данни: Разработваме стратегически план, който обяснява как анализа на данни ще подкрепи всеобхватните стратегии и цели на вашата организация, гарантирайки, че данните ще допринесат за дългосрочния ѝ успех и растеж.

Font,Line,Text,Blue

1. Диагностика

Извършваме задълбочен анализ на вашите бизнес и технически нужди

Yellow,Line,Font

2. Стратегия

Създаваме план, съобразен с вашите изисквания и цели

Circle,Font,Organ

3. Реализация

Осигуряваме безупречно изпълнение на вашия проект

 Имате проект? Свържете се с нас днес

Не е услугата, от която се нуждаете?

Разгледайте и другите услуги на Cloud Office

Cloud Migration

Миграция на инфраструктура към публичен Cloud

Научете повече за Cloud Migration →

Cloud Migration

Infrastructure migration to public cloud

Read more about Cloud Migration →

Gen AI

Оползотворете най-доброто от генеративните AI решения на Google

Научете повече за Gen AI →

Gen AI

Harvest the best of Google's Generative AI solutions

Read more about Gen AI →

Data Analytics

Взимайте решения, основани на конкретни данни

Научете повече за Data Analytics→

Data Analytics

Enable your data driven decision making

Read more about Data Analytics→

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

I would like to receive newsletter and other promotional emails.

By clicking here, I state that I have read and understood the terms and conditions.

Font,Text,Brand