Success Story

Аларм Аксес - Бизнес трансформация с Google Workspace

 Екипът на Клауд Офис представи Google Workspace като решение за проблемите свързани с колаборация и управление на достъпа. Структурата за поддръжка включва гарантирани времена за реакция и качество. Администраторско обучение както и обучение на крайните потребители за Google Workspace беше извършено.

Предизвикателството

Предишната структура включваше файлови сървъри, които създаваха липса на ефективност около управлението на файлове и достъп за различните нива в организацията. Допълнително – колаборацията и структурата на информация не беше толкова ефективна, колкото собствениците искаха. Беше забелязан и отстранен РИСК свързан с планирането на обема поддръжка от старото ИТ.

Решението

Имейл миграция, както и миграция на информацията от старият Windows файлов сървър. Решението включваше и обширни обучения на крайните потребители за да се осигури пълноценна работа с продукта.

Резултатът

Подобрен и по-ефективен достъп до споделени файлове, развита колаборация между потребителите, която позволява множество потребители да добавят информация едновременно. Оптимизирана вътрешна комуникация и подобрен отдалечен достъп. Надежна ИТ поддръжка.

С поддръжката от екипът на Клауд Офис, ние успешно преустановихме нашия защитен достъп до информацията от само в офиса към достъп отвсякъде.
Борислав Александров
Съосновател / Главен Управител, Аларм Аксес
Сподели:
За компанията:
Аларм Аксес съществува за повече от 20 години фокусирани върху управление на проекти, интегриране и поддръжка на електронни системи за сигурност, включително пожароизвестяващи, аларми, контрол на достъп и CCTV. Компанията осигурява подбрани решения в корпоративният сегмент, като водещи Банкови институции.
София, България
Сигурност
Решение
Клауд Офис услуги за поддръжка

Заинтересовани ли сте как Клауд Офис може да помогне на Вашата организация?

Свържете се
Телефон: +359 895 401 427

имейл: [email protected]