Успешна история

Клауд Офис постигна Google Cloud специализация

specialization

Cloud Office е първия бизнес партньор на Google, който постигна най-високо оценения технически и бизнес разграничител в партньорската екосистема на Google Cloud – а именно специализация!

За да постигнем специализация в областа на Google Workspace – сегмент малки и средни предприятия (100 до 1000 служители), преминахме задълбочен независим и Google одит. По време на одита трябваше да демонстрираме устойчив и повтарящ се бизнес успех и технически възможности при внедряването и управлението на Google Workspace в гореспоменатия сегмент. Заслужихме специализацията демонстрирайки десетки успешни проекти в гореспоменатия сегмент.

Одитираните проекти включваха въвежнане и настройване на функционалности за сигурност от Enterprise плавете като: Предотвратяване на загуба на данни (DLP); Контекстно съобразен достъп, предоставяне на идентификационни данни от Google за вход в Windows система (GCPW), управление на крайни точки, създаване на персонализирани политики за сигурност (CSP) и други.

Това признание от Google идва с огромната отговорност да продължим да надхвърляме очакванията на нашите клиенти, като допринасяме със значителна бизнес и техническа стойност в екосистемата. Ние сме решени да гледаме на всеки ангажимент като на дълготрайно партньорство!

Какво представлява специализацията според определението на Google:
„Най-високото техническо обозначение, което един партньор може да получи в партньорската екосистемата на Google Cloud. Партньорите, които са постигнали специализация, имат установен опит с Google Cloud, доказан и повторяем успех сред клиенти и демонстрирани технически възможности, които са проверени от Google и потвърдени от независим оценител“
Share:
About:
Cloud Office is a Google Cloud Partner for CEE, specializing in Work Transformation. Google Cloud Compute & Google Cloud Productivity
Campus X, Sofia, Bulgaria
Specialization:
Expertise:
Google Cloud Specialization

Interested to learn how Cloud Office can help your organization?