Success Story

Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“ - Трансформация на роботното място

Решения за трансформация на работното място, включително Google Workspace, поддръжка, миграция и обучение. Внедрено е решение за архивиране и цифровизация на документи в съответствие с местното законодателство и GDPR.

Предизвикателството

С нарастването на бизнеса и екипа работата със стария софтуер става все по-сложна. Поддържането на множество версии на един и същ документ, работещи от различни места и в движение, се превърна в предизвикателство, което започна да влияе на производителността на екипа, водещо до закъснения с клиентски резултати, а от там и до пряко въздействие върху бизнеса.

Решението

Google G Suite Business – сътрудничество, неограничено съхранение и централизирано управление, всички тези инструменти са ключов фактор за повишаване на ефективността и производителността. Моделът за проактивна поддръжка на Cloud Office и консултантските услуги помогнаха за автоматизиране на задачите с помощта на App Script. Поддръжката и обучението на място, предоставено от Cloud Office, намалиха кривата на обучение и помогнаха за усвояването на продукта.

Резултатът

Ефективността се е подобрила с 15% през първия месец и с 25% през втория. Чрез внедряване на инструменти за сътрудничество (Гугъл Диск, Gmail, Гугъл документи, Гугъл срещи) усилията на клиентите се намаляват с 20%. Работата в сигурна среда позволява на екипа на ДСП да работи отвсякъде, повишавайки морала и текучеството на служителите.

With G Suite we create a template add the team and update real time. Clients can join and approve in no time on a quick video call. No effort consolidating data from different attachments and team members and working on different versions. It’s absolutely amazing to have on site support who’s coming handy every time we need.
Nevena Staikova
Managing Partner, DSP
Share:
About:
DSP have been created to unite a group of highly experienced lawyers with a common goal of resolving high complex problems at scale.
Sofia, Bulgaria
Law and Government
Solution

Interested to learn how Cloud Office can help your organization?