При сравняването на тези два гиганта в Клауда, търсихме същия отговор, който много хора търсят: кой е по-добрият Google Cloud или Azure©?

Тук в Cloud Office сме привързани към Google Cloud. Ето защо го използваме за захранване на нашите WordPress хостинг решения и вътрешни оперативни процеси, както и много други. Google Cloud продължава да подобрява своята модерна платформа. Разрастването и развитието на предлаганите продукти включва и планиране на нови места за Дейта Центрове за предстоящите години.

Нарастващата популярност и успех на Google се отразява чрез удвояване на годишния процент на приходи от Google Cloud, намалявайки както пазарния дял на Azure©, така и пазарния дял на AWS©. Ако сте бдителни за скоростта и цените, Google Cloud Platform определено е тази, която искате да проверите.

Azure© също направи големи крачки през последните години. Резултат на главния изпълнителен директор на Microsoft© – Сатя Надела, който пренасочи компанията към стратегия „облака на първо място“ и „мобилните устройства на първо място“. Подобно на Google, Microsoft© продължава с впечатляващи планове за разширяване на Дейта Центрове и инвестира сериозно в подобряване на своята мрежова инфраструктура.

Изчислителна сила

Всеки доставчик възприема подход към виртуалните машини, които формират основна част от всяка облачна среда и изпълняват почти всеки вид обработка на данни на клиентите, за които се сетите.

Облачните гиганти имат различни конвенции за именуване на виртуални машини. Те са известни като Azure© виртуални машини на Microsoft© Azure и Compute Engine на Google Cloud Platform. И двата доставчика използват различна терминология и концепции на високо ниво.

Мрежови услуги

Google Cloud и Azure© продължават да използват и разширяват собствените си мрежови инфраструктури, като работят с партньори, за да свържат своите глобално разположени центрове за данни. Те имат амбициозни планове за разширяване и предлагат съвременни мрежови услуги, които предлагат високоскоростна свързаност между виртуални машини, други облачни услуги и локални сървъри.

Съхранение

Разбирането на различните типове хранилища и дискове, които използва вашият облачен доставчик, е критично важно. Тези устройства ще окажат пряко влияние върху очакваната пропускателна способност (IO), макс. IOP на обем/екземпляр и способността за реакция в кратък период от време – което има значително влияние върху производителността.

Сигурност

Когато говорим за облачна сигурност, ние се фокусираме върху основните технологии, контроли, процеси и политики, които се комбинират, за да защитят базираните ви в облака системи, данни и инфраструктура.

Microsoft© и Google са известни с ангажимента си да осигуряват най-високите нива на облачна сигурност. Всеки доставчик продължава да развива модел за сигурност, изграден върху история на развитие, обхващаща повече от десетилетие.

Погледнато от високо, те осигуряват облачна сигурност по три начина:

Но ние все още само драскаме повърхността. В по-широка перспектива постоянната конкуренция между водещите доставчици на облачни услуги може да бъде само нещо добро. Докато те се стремят да спечелят пазарен дял един от друг, ние ще се възползваме от предимствата на нови и подобрени продукти и услуги, по-голяма наличност и по-ниски цени. Да продължава все така!