Success Story

Mercatus:Защо да прехвърлите сегашният си G Suite абонамент към Клауд Офис

 Клауд Офис предложи и изпълни Бизнес оптимизации и подобрения в Сигурността, след като анализира средата на клеинта чрез Одит на Сигурността.

Предизвикателството

Mercatus използваше G Suite (сегашният Workspace) от самото начало чрез директна покупка от Google. Липсващата част от пъзела бяха отговорите на въпроси като:

  • Възможно ли е да има по-личен подход от Google за компания като тяхната?
  • Настроен ли е Google Workspace на техният акаунт спрямо най-добрите практики на Google?
  • Достатъчно сигурна ли е началната конфигурация на Google Workspace?
  • Използваме ли максимума от продукта и следователно извличаме ли максималната полза от него?
  • Сегашната им конфигурация рентабилна ли е?
  • Какво допълнително можем да направим с G Suite?

Решението

Акаунтът за фактуриране на Mercatus беше прехвърлен и регистриран с Cloud Office без забавяне или прекъсване на бизнеса. Общото време за завършване беше 5 минути.
Одитът за Сигурност беше извършен спрямо най-добрите практики на Google: проверяване на над 80 настройки, предоставяйки оценка за съотвествие и зони за подобрение
Влиянието върху Бизнеса: Открити бяха възможности за подобреняване на възприемането на продукта спрямо доказаните практики на Google, както и зони за подобрение с цел извличане на максимума от продукта.

Обширен и детайлен SWOT анализ беше предоставен и договорените следващи стъпки бяха изпълнени.

Резултатът

Ценово оптимизиране: 21% намаляне в цената, докарано от по-добрите цени от Клауд Офис както и оптимизация на потребителите.
Сигурност: резултатът за съотвествие е подобрено с 25+%
Възприемане: 100% позитивно повлияни потребители и допълнителни финансови ползи от ~30% в свързаните зони бяха предложени

Сподели:
За компанията:
Mercatus is a Boutique ITO & BPO service and solution provider which specializes in IT Staffing & Relocation, Software Outsourcing Services and Sales. Mercatus е бутиков ITO & BPO
България, Великобритания, Германия, Украйна
ITO, BPO
Решение

Заинтересувани ли сте как Клауд Офис може да погне на вашата организация?

Свържете се
телефон: +359 895 401 427

имейл: [email protected]