Success Story

Трейс Груп:
Как Трейс Груп премина към облака с Google Workspace

Trace Group Google Workspace

Екипът на Клауд Офис изпълни целия проект – сесии за идентификация на нуждите, проектиране и внедряване на решения, чрез мигриране на TB данни, конфигириране на Google Workspace от край до край, обучи 300+ потребители и 5 администратори.

Предизвикателството

Сътрудничество, особено в работата от дома / хибридната среда; разпокъсани места за съхранение; сложен отдалечен достъп; предизвикателства при синхронизация и създаване на различни потребители за други приложения. Всичко сред разнообразна работна сила с различно ниво на дигитален набор от умения.

Решението

Google Workspace предостави решения за всички идентифицирани предизвикателства. Планът за внедряване следващ етапно базиран подход с пилотна група и двойна доставка между наследена електронна поща и Gmail. Разширените обучения и професионални услуги осигуриха широко възприемане на продуктите и значимо въздействие върху бизнеса. Част от предложението за поддръжка на крайните потребители и администраторите, осигури на плавно преминаване към  облака. 

Резултатът

Две географии (България и Сърбия) и стотици служители работят съвместно в реално време, стимулирайки по-висока ефективност и бизнес ползи. Google Workspace осигурява централизиран поток на информация, управление и съхранение на документи, надеждно решение за електронна поща. Интеграцията със съществуващото ERP решение осигурява допълнителна добавена стойност и повишава ефективността.

Екипът на Cloud Office са истински експерти в технологията на Google Cloud, но по-важното е, че те демонстрираха бизнес разбиране, като направиха предложението персонализирано и подходящо за нас. Те бяха довереният съветник, отговарящ на бизнес нуждите с технически решения и разходи. Допълнителни похвали за тясното сътрудничество с друг наш доставчик, за да направим всички данни достъпни в нашата ERP система.
Иван Кацаров
M.E. PHD, Branch Manager, TraceGroup
Share:
About: Трейс Груп Холд АД
Трейс Груп е българска компания лидер в строителството, ангажиран във всички видове инфраструктура - строителство, рехабилитация, поддръжка, проектиране и всички свързани дейности. Компанията изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата, околната среда, благоустройството и хидротехническото строителство, енергетиката и строителството на сгради.
България
Решения
Клауд Офис е акредитиран Google Cloud партньор за България и ЦИЕ с доказана експертиза в Google Workspace и Google Cloud Platform.
Cloud Office logo

Interested to learn how Cloud Office can help your organization?