1.Всеки потребител може да види своите обяви като влезе в профила си и ви отвори Обяви. Там ще видите основната информация за всяка ваша обява: име, снимка,..

2. За да създадете нов продукт натиснете бутона Създай обява.
3. От новоотвореният прозорец въведете нужната информация за продукта.
4. Ако желаете да редактирате вече създаден продукт кликнете върху него. Ще се отвори прозорец с полета същите като тези за създаването му. Въведете промените и запазете.


тикчето> Публикуван означава че продукта ще може да бъде поръчван онлайн.

a) Ако искате да добавите продуктова информация натиснете "+" в полето продуктова информация(1 на втората снимка) и в полето което ще се създаде напишете вашата информация. Можете да създавате колкото искате полета.
b) Ако искате да добавите опции за продукта натиснете "+" в полето опции на продукта(2 на втората снимка)
В първото поле напишете името на опцията (например: Цвят).
Във второте поле напишете възможните опции разделени с ";" (например: Жълт;Син;Червен;)
Ако искате цената да се увеличи за дадена опция напишете името и в скоби
напишете сумата с която ще се увеличи
например: Ако базовата цена на продукта е 15лв и добавим опцията Жълт(5), цената
на жълтия продукт ще е 20 -> (15 + 5);
Можете да създавате колкото искате опции.

1.Всеки клиент може да види своите услуги като влезе в профила си и ви отвори Услуги. Там ще видите основната информация за всяка ваша услуга: име, снимка,..

2. За да създадете нова услуга натиснете бутона "Създай обява".
2.1. Преди да създадете първата си услуга, трябва да имате въведен персонал.

3. От новоотвореният прозорец въведете нужната информация за обявата.

4. Ако желаете да редактирате вече създадена услуга кликнете върху нея. Ще се отвори прозорец с полета същите като тези за създаването й. Въведете промените и запазете.

тикчето "възможност за запазване" означава, че ще може да се запази час онлайн.
тикчето "повтарящ се" означава, че услугата няма начална и крайна дата(давност).
Ако не е повтаряща се е нужно да зададем начална и крайна дата използвайки приложените полета за начална и крайна дата които ни отварят интерактивен календар.

а) Продължителност на сесията-> дължината на един записан час в минути.

б) Време между сесиите-> ако имате почивки между записаните часове въведете ги тук.

в) Максимален брой записвания-> от колко души може да се използва услугата в този ден и час(ако нямате ограничение въведете 0).

г) Офсет на записване на час-> Примери :
(0) -> потребителя може да запише час днес
(1) -> потребителя може да запише час най-ранно на следващия ден
(7) -> потребителя може да запише час най-ранно другата седмица

д) Трябва да добавим и работно време:
Пример: Ако работим в Понеделник маркираме понеделника като работен ден(с тикчето)
Натискаме "+" и добавяме работното ни време например: 8:15-17:15
Ако имаме обедна почивка можем да добавим едно работно време от 8:15 до 12:00 и едно от 13:00 до 17:15
Това се прави за всеки работен ден.

Всеки клиент може да види своите поръчки като влезе в профила си и ви отвори Поръчки. Там ще видите основната информация за всеки ваш клиент: имейл, име, телефон и цена на поръчката, ако желаете да разгледате по-подробно поръчката може да кликнете на нея.

В новоотворения прозорец ще имате пълната информация така както и няколко бутона.
Изпълнена/Не изпълнена -> С този бутон означавате поръчката за не/изпълнена.
Платен/Не е платен -> С този бутон означавате поръчката за платена
Прати фактур -> С този бутон пращате фактура.

1. Всеки клиент може да види своя персонал като влезе в профила си и ви отвори Персонал. Там ще видите основната информация всеки един: име, снимка,..

За да съществува една услуга то е нужно към нея да е добавен персонал.
Персонала е също потребител, но към него се изпращат съобщения когато е запазен час
за услуга и той е избран като обслужващо лице.

2. За да добавите персонал натиснете бутона Добави Персонал.

3. От новоотвореният прозорец въведете имейла на работника Към него ще бъде изпратен линк за потвърждение.

4. Ако желаете да премахнете персонал натиснете бутона Изтрий

Всеки клиент може да види своите начини на доставка като влезе в профила си и ви отвори **Начини на доставка**.
Методите на доставка могат да бъдат неограничени и разделени по локации.

Спрямо локацията има опция за взимане от склад или магазин.

Освен това могат да бъдат добавени неограничен брой методи/доставчици чрез бутона **Доставка +**.

Динамичното добавяне позволява изчисляване на приблизителна цена на доставка по 3 начина:

  • Fixed rate (фиксирана цена) - валутата се добавя автоматично, спрямо избраната от "Валути и плащания"
  • Rate per total price (процент от тотал на поръчка)
  • Rate per unit (цена на артикул) - цена за артикул/бройка

Възможна е опция за безплатна доставка над определен тотал - полето за въвеждане става видими само когато Free delivery above certain total е отбелязано.